Snelle levering
Resultaten binnen 8-10 dagen

Meer dan 10 jaar ervaring
Betrouwbaar en deskundig

100% Veilige Checkout
Winkel met vertrouwen

100% garantie
geld terug garantie

Hoe weet ik of een voedselintolerantie test geen oplichterij is

By johandebruijn

april 17, 2018


Hoe weet ik of een voedselintolerantie test geen oplichterij is

Hoe weet ik of een voedselintolerantie test geen oplichterij is


Wil jij graag een voedselintolerantietest laten doen maar weet je niet waar te beginnen. Lees dan even het navolgende artikel en besluit dan waar je gaat beginnen. Bovenal vindt je dan het antwoord op de vraag of de aanbieder wel of geen goed product aanbiedt.

Vooraf jezelf informeren.

Allereerst zul je aan jezelf de vraag moeten stellen om welke reden je een voedselintolerantie test wilt laten doen. Daarnaast kun je jezelf afvragen welke manieren er zijn om een dergelijke test te laten doen. In een ander artikel hebben we al aangegeven dat er verschillende wijze zijn om een dergelijke test te laten doen. Je kunt de test laten doen op basis van een bloedmonster, de huidtest, de eliminatiemethode en de haartest. Als je dus wilt gaan uitzoeken of een voedselintolerantietest geen oplichterij is, zal je dan ook eerst de methode moeten vaststellen welke je wilt gaan volgen. Vooral eer we de methoden aflopen eerst een kijken naar de reden om een voedselintolerantietest te laten doen.

De reden waarom je een voedsel intolerantie test zou willen  laten doen.

Veel mensen hebben klachten, zowel fysiek alsook klachten van bijv. dermatologische aard, maar weten niet waar deze klachten vandaan komen. Ongeveer 30-65% van dementen die een arts bezoeken hebben wel klachten, gaan daarvoor naar een arts maar vinden geen oplossing voor hun probleem. Klachten zoals, buikkrampen, obstipatie en andere aan de darm gerelateerde klachten worden dan veelal afgedaan door voor deze klachten een oplossing te bieden in de vorm van gevolg bestrijding. Er wordt dan niet naar de oorzaak gekeken maar meer naar het gevolg van de klacht. Is er bijv. sprake van constipatie dan wordt er een middel gegeven om de constipatie op te heffen. Dat vormt nu juist het probleem. Bij acne wordt een zalf gegeven die de uiterlijke vormen gaat aanpakken.

Oorzaken

Kijken we echter naar de oorzaak van het een en ander dan dan blijkt hier vaak een allergie of een intolerantie aan ten grondslag te liggen. Kijken waar de obstipatie dan wel enige andere klacht vandaan komt en van daaruit verder te gaan onderzoeken ligt uiteraard voor de hand. Allergie en intolerantie zijn alleen op die manier aan te pakken. Weet je dat je buikkrampen krijgt van ananas dan is het logisch om te adviseren geen ananas meer te eten. Echter in onze huidige tijd zitten veel stoffen nogal eens verborgen en komen we er alleen achter als het etiket goed gelezen wordt. Bovendien moet je dan eerst weten dat je intolerant voor ananas bent. Dit is juist de reden dan mensen een allergie of intolerantie test willen nemen. Zij willen de korte weg bewandelen naar de oplossing van hun probleem. Met een test heb je een prima uitgangspunt om verder je probleem aan te pakken door bijv. een eliminatie dieet

 
Verschillende methoden om allergie of voedsel intolerantie te testen.

Om te zien of je ergens allergisch of intolerant voor bent kun je jezelf laten testen of een zg. thuis test doen.
Hieronder zal ik enige testen verder benoemen.

De allergie of intolerantietest op basis van een bloedmonster.

De test op basis van een bloedmonster, de zgn. “fingerprick methode” kan zowel bij een huisarts gedaan worden maar kan tegenwoordig ook vanuit huis gedaan worden. Wordt het door een huisarts of andere medische instelling gedaan, dan is de methode dat er enkele druppels bloed worden afgenomen.

Bij een bloedmonster test gaat het om twee bepalingen: IgE bepaling en IgG4 bepaling.

IgE bepaling (RAST/CAP)

De IgE bepaling in het bloed is een betrouwbare manier om IgE aan te tonen tegen inhalatieallergenen, voedselallergenen, insectengifallergenen en sommige geneesmiddelen. Net als bij de huidpriktest en de intracutane huidtest geldt dat hier de anamnese leidend is omdat de test zowel vals positief als vals negatief kan zijn. Men mag obv een IgE bepaling alleen nooit een allergie vaststellen of uitsluiten. In het geval van voeding of geneesmiddelen kan een provocatie noodzakelijk zijn voor definitief uitsluitsel over de diagnose.

IgG4 bepaling

In sommige laboratoria wordt de IgG4 bepaling aangeboden als middel om voedselallergie aan te tonen. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat er geen relatie is tussen IgG4 en voedselallergie. Voor het aantonen van type I allergie voor voeding zijn huidtesten en/of IgE bepalingen in bloed aangewezen, al dan niet in combinatie met provocatietesten.


Provocatietesten

Provocatietesten kunnen gebruikt worden om een allergie aan te tonen of uit te sluiten als anamnese en allergieonderzoek geen sluitende diagnose opleveren. Dit kan bij inhalatieallergenen door middel van provocatietesten van oog, neus of longen. Bij voeding gebeurt dit door middel van orale provocaties, al dan niet dubbelblind, en bij geneesmiddelen door middel van orale of parenterale provocaties. Bij patienten met een mogelijke reactie op insectengif kan in sommige gevallen een indicatie zijn voor een provocatie met een levend insect

De methode waar gebruik wordt gemaakt van een huidtest.
Ook deze methode wordt in het algemeen gedaan door de huisarts of ander medisch geschoold personeel. Door het inkrassen of inspuiten onder de huid van het vermoedelijke allergeen wordt de intolerantie/ allergie duidelijk.
Huidtesten worden gebruikt bij het aantonen van allergische antistofffen; het soort test hangt af van welk type allergie vermoedt wordt. Huidpriktesten en intracutane testen worden gebruikt bij IgE gemedieerde aandoeningen, terwijl plakproeven zinvol zijn bij het aantonen van contactallergieen.

Huidpriktest

De huidpriktest wordt gebruikt bij het vermoeden van een allergie voor  inhalatie allergenen, voedselallergenen, geneesmiddelen of insectengif. Bij deze test wordt een druppel allergeen op de huid gelegd een aangeprikt met een lancet, in combinatie met een positieve en negatieve controle. Als er geen standaard testmateriaal verkrijgbaar is, bijvoorbeeld met voeding, kan ook een zogenaamde prick to prick test worden uitgevoerd. Hierbij wordt de lancet eerst in het testmateriaal gezet, bijvoorbeeld een kiwi of een appel; daarna wordt de huid van de patient aangeprikt.
Met deze test wordt alleen de aanwezigheid van IgE antistoffen vastgesteld; men mag bij een positieve test op bijvoorbeeld pinda of hazelnoot dus niet spreken van een allergie , alleen van een sensibilisatie. Van een allergie is pas sprake als in de anamnese ook klachten zijn bij provocatie met het desbetreffende allergeen.
Voor een definitieve diagnose van bijvoorbeeld voedselallergie of geneesmiddelallergie is vaak een provocatietest noodzakelijk.

Intracutane huidtest

De intracutane test waarbij het testallergeen onder de huid wordt aangebracht, vergelijkbaar met een Mantouxtest, wordt vooral gebruikt bij verdenking van insectengifallergie en geneesmiddelallergie. De betrouwbaarheid bij insectengifallergie is goed, bij geneesmiddelen is de betrouwbaarheid afhankelijk van het te testen middel. Bij NSAID overgevoeligheid bijvoorbeeld is een intracutane testen alleen in uitzonderingsgevallen zinvol.
Een intracutane huidtest met insectengif of geneesmiddel wordt meestal in etappes uitgevoerd waarbij telkens met een hogere concentratie wordt getest. De late aflezing van een intracutane huidtest van geneesmiddelen kan zinvol zijn bij het vermoeden van een type IV reactie.

Plakproef

De plakproef wordt gebruikt bij verdenking op een contactallergie maar kan ook zeer nuttig zijn bij verdenking op een type IV geneesmiddelovergevoeligheid. Denk hierbij aan bv overgevoeligheid voor emollientia of corticosteroïden.


De eliminatiemethode.
Deze methode wordt veelal door een huisarts voorgesteld. Daarbij eet men in de eerste fase alleen voedingsmiddelen waarvan zeker is dat ze geen intolerantie bij je veroorzaken. Als het goed is verdwijnen dan de klachten. Vervolgens moet men één voor één voedingsmiddelen gaan toevoegen aan het dieet. Als men reageert op een voedingsmiddel houdt zulks in dat voor dat voedingsmiddel waarschijnlijk een intolerantie bestaat.

De haartest methode.
Het laten uitvoeren van een voedselintolerantie test op basis van enkele haren is populair omdat het nu eenmaal gemakkelijk is enkele haren af te knippen, in een zakje te doen, te verzenden en dan het resultaat te ontvangen. Mensen hebben daar minder moeite mee dan met de eerder genoemde bloedtest.

Conclusie

De titel van dit artikel is hoe je kan weten of een voedselintolerantie test geen oplichterij is. Deze vraag is feitelijk van  strikt juridisch van aard. Oplichterij is een juridische term en gaat om bedrog waarbij men iemand geld of goed afhandig weet te maken. Dit is de meest simpele juridisch context. Of er sprake is van oplichterij moet dan ook aan de hand van de feiten en omstandigheden bezien worden. Oplichting is, in ‘normale taal’, het tegen de wet in behalen van een bepaald voordeel door het misleiden van iemand. Dat is erg breed.

Het zou er i.c. dus om gaan of iemand een test verkoopt terwijl hij weet c.q. dan wel kon weten dat deze test van nul en generlei waarde is.  Verder moet de test dan ook op een misleidende wijze worden aangeboden. Wanneer weet je of een test wel/ niet zegt wat hij moet zeggen of wanneer kan je er van spreken of een test wel/ niet goed (uitgevoerd) is.  Wanneer kun je zeggen of een verkoper weet dat een test niet werkt of kan werken. kritiek is er altijd wel en in ruime mate maar in hoeverre die kritiek ook altijd gerechtvaardigd is, voormt een heel ander aspect van  deze zaak. U begrijpt het al; ga je dit binnen een juridisch discours betrekken dan krijg je verder geen eenduidig antwoord. Het antwoord ligt dus veelal in de eigen beleving. Over het algemeen wordt ook door anderen veelal met een beschuldigende vinger gewezen en wordt dan over 'oplichting' gesproken. Juridisch ligt het echter een stuk gecompliceerder

Voor wat betreft de testen die worden gedaan bij een huisarts lijkt mij dat van oplichterij geen sprake kan zijn.
Veel van voedselintolerantie of allergietesten zijn op het Internet te verkrijgen.  Het zou dan gaan om testen op basis van bloedmonster en haar welke in ruime mate worden aangeboden worden op het Internet. Lang niet iedereen kan dan aangemerkt worden als een schimmige verkoper of een duistere website waarbij je niet via normalen weg kan betalen. Allergie en Intolerantietesten zijn op het internet te koop bij veel bedrijven die er hun best voor doen met hun product mensen te helpen. Met enige vorm van oplichting heeft dit niets te maken. Dit wordt over het algemeen wel snel geroepen maar ligt, zoals boven al gezegd, toch wel een stuk gecompliceerder.

Bloedmonster testen die gedaan worden zijn misschien soms discutabel maar worden uitgevoerd volgens vaste procedures en protocollen. Er wordt veelal getest op IgG en IgG4. De resultaten krijgt de testpersoon toegezonden en daarmee is dan de zaak verder rond. Er is een test besteld, er is een test uitgevoerd en er is resultaat geleverd; geen sprake van oplichting dus.
De meeste testen die op basis van een haarmonster worden aangeboden, worden gedaan door een groot bedrijf dat gevestigd is in groot Brittannië. Zij voeren over het merendeel de aangeboden testen uit. Het zal duidelijk zijn dat op het moment er een test besteld wordt en deze test wordt uitgevoerd en ook afgeleverd aan de klant, er van oplichterij geen sprake kan zijn. Er kan dan nog slechts gesproken worden of de resultaten van de test wel in overeenstemming zijn  met hetgeen daarvan verwacht mag worden. Er zijn voors- en tegens voor deze manier van testen. Waar het zwaartepunt ligt in het onderhavige betoog is of er sprake is van oplichterij 

De vraag naar het onderwerp is enige tijd geleden ook bij Kassa onderwerp van gesprek geweest. Graag verwijzen wij je dan ook naar dit artikel voor een objectief beeld over dit onderwerp.

Bij Mijn Voedsel Intolerantie Test krijg je in ieder geval de door jou bestelde test binnen een redelijke termijn  afgeleverd en wordt deze direct doorgezonden vanuit het laboratorium. Daarnaast zijn wij er van overtuigd dat de door ons geleverde testen van een bijzondere hoge kwaliteit zijn en datgene bieden waarvoor betaald is nl. een overzicht van stoffen waarvoor een allergie dan wel intolerantie voor is.

Wil je weten welke producten Mijn Voedselintolerantietest te bieden heeft, bekijk dan onze winkel eens. Heb je nader advies nodig, bel of mail ons.

Laat een bericht achter
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Mis niets van onze artikelen!

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte